AYRINTILI BİLGİ

Üretim Otomasyonu ve Sağladığı Avantajlar

Üretim Otomasyon sisteminin Sağladığı avantajlar ile önemli bir yere sahip, özellikle endüstri alanında çok daha fazla kullanılmaktadır. Otomasyon sistemlerinin ilk kurulum aşamasında belirli bir ücret ödenir. Ancak sağladığı avantajlar ile bu ücret kısa zaman içerisinde kâra dönüştürülür. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte gerçekleşen endüstri 4.0 devrimi sayesinde Üretim Takip ve Yönetim sistemleri de gelişmeye başlamıştır. Üretimlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmek isteyen firmalar, bilgisayar ekranında işlerin takibi ve gerekli anda müdahale edilmesi sistemine kısa sürede ilgi duymaya başladılar.

Bilgi akışının teknolojiye bağlı gelişmesi ile beraber, üretim tesislerinde bilgisayar sistemli yapılar da çoğalmaya başlamıştır. Üretim sistemlerinin bütününde kullanılan üretim otomasyonu, makineleşme sürecinde meydana gelen rekabette firmaların ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır.

Firmalar hem tam otomasyon hem de yarım otomasyonu kullanarak üretimlerini artırmaya başladılar. Bu da onların daha rekabet edebilir seviyeye gelmelerine yardımcı olmuştur. Üretim Otomasyon Sisteminin özellikle hızlı olması, rakip firmaların birkaç adım önüne geçmeyi sağlar. İnsan gücü ile üretim yapılan firmalarda üretim hızı ve miktarı, üretim otomasyonu sistemleri ile çalışan firmalara göre çok daha düşüktür.

Yenilenen bir sistem, insan gücü ile çalışan firmalarda eğitim ile çalışanlara öğretilmek zorunda iken, üretim otomasyonu sistemlerinde makinelere yüklenen program ile ek bir işleme gerek kalmaz. Üretim Otomasyon Sisteminin firmaların üretimlerini büyük ölçüde artırarak kar etmelerini sağlar.

Otomasyon düzeyini ayarlama ise insan gücünün ve makinenin arasındaki işi paylaşma yüzdesine bağlıdır. Otomasyon sistemlerinde ağırlıklı olarak insan gücü kullanılıyor ise buna yarım otomasyon sistemi denir. Eğer ağırlıklı olarak makine gücü kullanılıyor ise tam otomasyon sistemi denir. Küreselleşen ve çok hızlı bir şekilde gelişen dünya pazarına yetişmek için gerekli olan imalat otomasyonu zorlu rekabet koşullarında adını koruyabilmek için hızlı, güvenli ve verimli olmak zorundadır. Otomasyon sistemlerindeki asıl dikkat çekici unsur insan gücünün yapmasının mümkün olmadığı durumlarda makinelerin devreye girmesidir. Bunun bir diğer artısı ise işçi masraflarını da düşürmesidir. Üretim tezgahı başında çalışan mavi yaka personel gerekliliği optimum seviyeye inmektedir. Bu da tasarrufun önünü açmaktadır.

BarkoPOS Üretim Otomasyon sisteminin Avantajları,

  • Komple muhasebe Otomasyonu
  • e-Fatura / e-Arşiv uygulamaları
  • Stok ve Reçete uygulaması
  • Üretim uygulaması
  • Üretim ve Log takibi
  • Üretim verimliliği
  • Paketleme
  • Depo Transfer işlemleri

ÜRÜN VİDEOLARI